Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Träd och växter

Alla träd-sorter symboliserar män/personer, trädens olika egenskaper återfinns i personen träden symboliserar. Kolla därför på trädets egenskaper såsom nytta, doft, vad den bär osv.
Den som får från dess frukter kommer att få pengar från personen trädet symboliserar.
Ser man sig i en trädgård äta frukt från ett träd tyder det på att man kommer få pengar från en rik kvinna.
Ser man sig plocka frukt från trädets rötter kommer man hamna i en dispyt med en högt uppsatt person som man kommer vinna över.
Ser man sig ligga under ett träd kommer man få många barn och avkomlingar.
Den som ser gräs eller träd växa på kroppen kommer att få mycket gott och nåd, så länge det inte växer över hans syn, hörsel och förlamar hans kroppsdelar.
[ibn Qutaybah]

Träd, generellt symboliserar män, vars egenskaper kan mätas med trädets prakt, längd, goda doft och smaken av dess frukt.

Ibn Sirin sade att nyttiga träd symboliserar goda ord och dåliga träd symboliserar dåliga ord, för Allah säger:

”HAR DU inte tänkt på den liknelse som Allah framställer om det goda ordet? [Det goda ordet] är som ett starkt och friskt träd, fast rotat, som sträcker sina grenar mot skyn – [ett träd] som enligt sin Herres vilja ständigt bär frukt. Allah framställer [Sina] liknelser för människorna för att [väcka dem till] eftertanke.
Men det usla ordet är som ett uselt, sjukt träd, som rycks upp med rötterna ur jorden – det saknar fäste.” [ibrahim:24]

Alla fruktlösa träd symboliserar fattiga personer som inte har några pengar.
Att se sig plocka annat än frukt från ett träd symboliserar att tillskaffa sig pengar på ett förbjudet sätt.
Ser man ett träd bära annat än dess ursprungliga frukt, symboliserar det en gift kvinna som bär en annan mans barn.
Är trädet i hans ägo så är det hans egen fru det handlar om.

Att hugga ner ett träd kan symbolisera att man kommer dräpa någon eller så kan det tyda på att drabbas av en sjukdom för den som högg ner trädet eller hans familj. Eller så kan det symbolisera en bojkott mellan trädets ägare och den som högg ner det.

[abu Taher]

 

 

Den som har ett träd i sina ägor, skuggar sig i dess skugga eller drar nytta från dess frukt eller tar någon annan nytta från det kommer att få någon nytta/vinning från en ärofull person eller från någon av ens föräldrar, maka, barn, lärare eller ledare osv.

Är personen ogift symboliserar det att han kommer gifta sig.
Nyttan/vinsten man kommer att få från den trädet symboliserar mäts i nyttan av trädet man sett.
Är trädet nära på att slå ut och bära frukt tyder det på att det goda som trädet symboliserar kommer att komma inom en snar framtid.
Om trädet tappat sina frukter och blad tyder det på en längre väntan.

Om trädets frukter är lätta att plocka kommer det som trädet symboliserar komma till en på ett enkelt sätt utan besvär.
Om dess frukter däremot är svårtillgängliga, taggiga, beska eller ruttna så beskriver det personen trädet symboliserar med att han är snål, svår att ha att göra med eller en person med förbjudna tillgångar.

Olika frukter samlade på en och samma plats tyder på en behaglig vinst och nytta.
Ju mer utspridda frukterna är ju svårare kommer det vara att samla ihop dessa vinster.
Frukter som inte är skyddade i ett hölje utan direkt går att äta, så som äpplen, päron och vindruvor symboliserar lättillgängliga pengar och tillgångar man kommer att få.

Den som ser ett stort träd som bär rikligt med frukt kommer att få pengar, detsamma gäller om han plockar blad från det.
Ser man sig plocka frukt sittandes så symboliserar det lättförtjänta pengar.
Att se ett okänt träd utan blad är bekymmer och sorg som kommer drabba en.

Ser man sig plantera nyttiga träd i syfte av att gynna folk så kan det tolkas på olika sätt.
Är den som sår trädet lärd tyder det på att han kommer skriva en bok eller att folk tar nytta av hans kunskap.

Är den som planterar trädet hängiven i dyrkan kommer folk i hans närvaro ta nytta från hans hängivenhet.
Är det en affärsman som sår trädet kan det symbolisera att han gör en waqf[ Waqf är att man gör en välgörenhet vars nytta är fortlöpande, som att gräva en brun åt behövande.].
Men om man däremot ser sig plantera ett dåligt träd, eller sår det på trång plats tyder det på motsatsen.

Att se sig plantera en växt under en tid/säsong den vanligt vis inte växer, tyder det på att det goda eller onda som växten symboliserar inte blir långvarigt.
Samma sak gäller om man planterar en växt som ständigt behöver vattnas på en torr plats. Då kommer personen växten symboliserar inte bli långvarig och samtidigt inte få det lätt eller så symboliserar det hans död.

Om trädet symboliserar en konung/ledare så är bladen hans vapen och soldater, dess frukter är hans tillgångar.
Om trädet symboliserar en lärd person så symboliserar bladen och dess frukter hans böcker och kunskap.
Om trädet symboliserar en kvinna kan det tolkas som hennes fruktbarhet och barn.
Om trädet är en affärsman symboliserar det hans handelsvaror.
Om trädet är ett barn eller släktingar, så symboliserar bladen deras klädnad.
Om trädet är en person som är hängiven i dyrkan till Allah så symboliserar bladen hans elever och hans frivilliga former av dyrkan.

Vad som sedan sker för god eller dålig förändring i trädets blad och frukt förklarar tillståndet av ovannämnda.

Ser man ett flertal träd i sin ägo kan det tolkas på olika sätt beroende på vem som ser det.

Är det en person med makt kommer han styra över platser eller soldater vars antal kan mätas i antalet träd han ägde.
Är personen lärd symboliserar antalet träd hans kunskap.
Är personen hängiven i dyrkan symboliserar det hans goda gärningar.
Eller så kan det symbolisera en persons barn, släktingar eller fastigheter, djur eller ens handel.
Är personen fattig kan det symbolisera pengar, vars summa mäts i antalet träd.
Vad som sedan sker positivt eller negativt med dessa träd går tillbaka till vad de symboliserat för respektive person.

Ser man sig hugga ner ett träd som folk är i behov av så kommer man göra något som skadar folk. Om trädet man högg ner däremot är ett träd som stör/skadar folk så kommer man avlägsna ett besvär från folk, så som en orättvisa eller en förtryckare eller en bida’ (innovation i religionen)
[ibn Soror]