Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Vapen

Vapen och rustningar symboliserar för dem som bär dem skydd från en fiende.

Det kan också symbolisera att ens religion skyddas.

Ett spjut, pilbåge eller draget svärd kan symbolisera en makthavare.

Vad som sker med vapnet symboliserar vad som kommer att ske med makthavaren.

En strid med svärd symboliserar en konflikt med ett folk.

Ett hugg med svärd kan betyda en verbal attack då tungan kan liknas vid ett

svärd.

Att skjuta pilar symboliserar att skicka meddelanden och brev.

 

Att hugga med ett spjut symboliserar baktal och förtal. [den som skjuter eller kastar är baktalaren och den som träffas är den som baktalats.]

Att bli skadad av det i huvudet kan betyda att någon kommer att skämma ut en

och göra en till åtlöje.

Att se någon hugga av en persons huvud tyder på att den drabbade kommer att

få något gott av förövaren.

 

Att tilldelas ett vapen, så som ett svärd, pilbåge eller spjut kan

betyda att personen kommer att få en son.

Att se sig dra ett svärd från des fodral symboliserar att hans gravida fru kommer

föda en son.

Bryts svärdet i fodralet kommer barnet att dö och modern klarar sig.

Går fodralet sönder och svärdet är helt/intakt dör modern och barnet klarar sig.

Går båda sönder så dör båda.

Svärdets grepp/handtag kan symbolisera en far eller farbror och liknande.

Dess ansats kan symbolisera en moder eller faster och liknande.

Ett svärd kan också symbolisera makt.

 

Den som ser sig med ett spjut i handen och ett annat vapen kommer få makt

där hans beslut upprätthålls även efter det att han lämnar över makten.

Håller han bara i ett spjut får han en son eller broder.

En kniv utan andra vapen betyder ett barn.

Om han har ett vapen tillsammans med en kniv så är det makt, samma sak gäller pilar, dolkar och spjut. Om dessa vapen är tillsammans med andra vapen är det makt men om man endast har dessa vapen betyder det att man kommer att få ett barn, bror eller annat gott.

En piska symboliserar också makt.

En sköld tillsammans med andra vapen är ett skydd. Om det endast är en sköld

är det en beskyddande person som skyddar och bevarar sina bröder

[ibn Qutaybah]

 

Ett svärd kan symbolisera många olika saker, det kan vara en maktposition, en tunga, ett bevis eller en fitnah/prövning.

Ser man en ogift person föra in ett svärd i dess fodral så kommer han att gifta sig.

Att få ett svärd från ledaren symboliserar makt som man kommer att tilldelas.

Att se sig hugga någon med sitt svärd symboliserar en verbal kränkning av personen, som Allah säger:

”När faran är över riktar de sina vassa tungor mot er.” [33–19].

Den som ser tre svärd hängandes runt nacken som han sedan tappar, kommer att skilja sig tre gånger från sin fru.

Att ha en gravid fru och se sig med ett svärd i handen tyder på att man kommer att få en son.

Är svärdet av järn kommer sonen vara stark och gynnsam.

Är det ett svärd av koppar är det en son som kommer att få ett gott rykte.

Är det ett träsvärd kommer sonen bli en hycklare.

Är svärdet av glas kommer barnet dö.

Får man ett svärd som läggs i en kista eller låda och sedan täcks med tyg så kommer man få en dotter.

 

Ser man sig hålla ett svärd som är längre än ens fiendes svärd så symboliserar det seger.

Ett enormt stort svärd, större än alla andra svärd symboliserar ett svärd av fitnah [konflikter muslimer sinsemellan]. Ser man detta svärd kastas i havet, täckas eller försvinna i himlen tyder det på konfliktens slut.

 

Att hänga ett svärd runt nacken kan tyda på en maktposition man kommer tilldelas, ju vackrare svärdet är desto högre position.

Är svärdet kort är ens styre kortvarigt.

Är svärdet så stort och tungt att han inte kan bära det, utan släpar det efter sig tyder det på att han inte kan leva upp till den roll han fått och inte heller fullgöra sina åtaganden.

[abu Taher]