Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Mat och dryck

Ägg Ägg betyder kvinnor. [ibn Qayum] Den som ser sig ruva ett ägg kommer få en kvinna eller vara i deras sällskap. Att se sig bara äta dess skal och inte dess innehåll symboliserar att stjäla tillhörigheter från dom bortgångna. ...

Alkohol i drömmen är lättförtjänta haram-pengar man får utan besvär. Att dricka sig full symboliserar makt och pengar, att bli påverkad utan att dricka tyder på stor skräck/rädsla baserat på Allahs uttalande: ”Och människorna skall ses [ragla som] ...

Den som ser mycket bröd utan att äta från det kommer inom en nära tid att träffa sina bröder och vänner. Att äta rent bröd [från finmalet mjöl och som inte är blandat med n...

Är en komplicerad person som är påfrestande med dålig karaktär. H...

Dadlar är tilltalande halal-pengar. Dadelpalmen är en man av hög status. Den som ser sig dela en dadel och ta ut des kärna kommer att få ett barn. Att se dadlar under dess säsong symboliserar att sysselsätta sig med Koran och kunskap och utanfö...

Fikonträd symboliserar en rik och mäktig person som fiender söker hjälp hos eller så kan den tyda på sorg. [Khalil Shahin] Fikon kan symbolisera sorg och ånger. [ibn Qutaybah] Fikon symboliserar pengar och bördighet för den som får dom i dröm...

Frukt tyder på giftermål. [abu Taher] För mer information läs kategorin om träd...

Honung kan symbolisera pengar. [Baghawi] Honung är vinster/byten i det värdsliga och religiösa. För den sjuke tyder det på hälsa och tillfrisknande. Ibn Abbas berättar att en man kom till Profeten ﷺ och berättade att han sett en dröm där det regn...

Dadelkärna symboliserar att man kommer planera en resa. [Baghawi] Att se en dadelkärna bli till ett palmträd symboliserar ens barn som blivit en lärd. Eller en låg person som fått status. [abu Taher]  ...

Den som får nått från en kokosnöt kommer höra något från en spåman. [ibn Qutaybah]...