Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Alkohol

Alkohol i drömmen är lättförtjänta haram-pengar man får utan besvär.

Att dricka sig full symboliserar makt och pengar, att bli påverkad utan att dricka tyder på stor skräck/rädsla baserat på Allahs uttalande:

”Och människorna skall ses [ragla som] druckna, fastän de inte är druckna; nej, [det är rädslan för] Allahs stränga straff [som driver dem från vettet].” [22:2]

[ibn Qutaybah]

Den som ser sig dricka alkohol i drömmen kommer att begå många synder och få mycket pengar.

Alla dåliga drycker har en negativ innebörd, värst av dem alla är rusdrycker som symboliserar sorg och bekymmer.

Den som får en flod av alkohol kommer att drabbas av fitnah/prövningar i sin dunya/värdsliga angelägenheter.

Går han in i den tyder det också på att han kommer drabbas av fitnah, vars allvar kan mätas beroende på hur mycket han dricker eller hur mycket han vistas i floden.

Den som ser sig dricka alkohol blandat med vatten kommer att få blandade pengar, från halal och haram eller så tyder det på att han med orätt kommer att ta pengar från en kvinna och sedan falla in i en fitnah.

[al-Qaderi]

Att se sig dricka alkohol tillsammans med andra och att glaset/flaskan cirkulerar bland de närvarande symboliserar att man kommer att uppleva en fitnah eller att man kommer bli osams med någon av de man dricker med, för Allah säger:

Shaytan vill inte annat än att skapa fiendskap och hat mellan er genom rusdrycker och spel om pengar, och att hindra er från att minnas Allah och från [att förrätta] er bön. Kommer ni då [följaktligen] att upphöra? [5.91]

Att vara berusad kan också symbolisera en förälskelse/blind kärlek.

Det kan också symbolisera en sjukdom där man förlorar sitt förstånd.

Eller att bli bestulen på egendom.

Att en kvinna ser sig berusad kan tyda på en graviditet som belastar henne och sysselsätter henne.

Att pressa vin symboliserar att friges från fängelset eller att tjäna en ledare.

Om en sjuk person ser sig dricka alkohol kommer han att dö.

Det sägs att se sig dricka alkohol i drömmen tyder på förlust av pengar och egendom, för alkoholkonsumtion leder alltid till någon form av förlust.

Att se en avliden person fröjdas av att dricka vin tyder på att han välsignats av belöning, då Allah nämnt att folket av paradiset kommer att få dricka vin.

[Abu Tayib]