Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kärna

Dadelkärna symboliserar att man kommer planera en resa.

[Baghawi]

Att se en dadelkärna bli till ett palmträd symboliserar ens barn som blivit en lärd.

Eller en låg person som fått status.

[abu Taher]