Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dadlar

Dadlar är tilltalande halal-pengar. Dadelpalmen är en man av hög status.

Den som ser sig dela en dadel och ta ut des kärna kommer att få ett barn.

Att se dadlar under dess säsong symboliserar att sysselsätta sig med Koran och kunskap och utanför dess säsong är det kunskap som inte ageras på.

Dadelkärnan kan symbolisera en resa.

[Abu Taher]

 

Said ibn Musayb sade att dadlar i drömmen alltid tolkas med att det är pengar.

 

[Tabaqat al kubra]

 

Dadlar är förträffliga pengar/egendomar eller kunskap eller arv.

Det sägs att om man får dadlar eller äter dem så kommer man att få pengar från en stor personlighet.

Ser man sig äta dadlarna med dess kärna symboliserar det att man blandar halal med haram. Samma sak gäller alla frukter som äts med sin kärna.

Att få en enda dadel kan för en man vars fru är gravid tyda på att han kommer att få en son.

 

Att få dadelkärnor kan tyda på att man planerar en resa.

 

[Khalil Shahin]