Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kroppen

Ansikte i en dröm kan tolkas på olika sätt; den som ser sitt ansikte vackert kommer att få det bättre i detta liv, uppnå lycka och glädjande budskap. Ett gulaktigt ansikte kan tyda på hyckleri, då gult generellt tyder på sjukdom och hyckleri är [hjä...

Att nysa i drömmen tyder på att något man varit osäker på kommer att bli tydligt. [abu Taher]...

Att blöda betyder att bli av med pengar eller egendom. [Ibn Qayum] Den som ser blod eller var rinna från sin kropp utan...

Bröst kan symbolisera ens döttrar. Den som ser att han har mjölk i sina bröst kommer att få mer av dunya.  [ibn Qutaybah] ...

En persons bröstkorg kan symbolisera hans vänlighet och överseende. [ibn Qutaybah] ...

Fem fingrar kan symbolisera de fem bönerna. [ibn Qutaybah] Ibn Sirin sade: ” Fingrarna på högerhanden symboliserar de fem bönerna, tummen är Morgonbönen, pekfingret Dhuhr, långfingret är ’Aser, ringfingret är Maghreb och lillfingret är Isha. Fingr...

Att se en ogift eller ofruktbar kvinna föda symboliserar bördighet respektive år.  Att se som om ens moder föder en tyder på att man kommer att dö.  ...

Att som är ung se sig själv som äldre symboliserar lugn och värdighet. Men om en vuxen person ser sig som barn tyder det på ignorans och barnslighet. [ibn Qutaybah]        ...

Gäspningar symboliserar synd och vad som behagar Shaytan så som jämmer vid bortgång och lathet från bön. Det kan också tyda på en lättare sjukdom. [Abu Taher]...

En hand symboliserar ens broder, att se den huggas av innebär att brodern dör eller att banden med brodern bryts. Det kan också betyda att vänskapen mellan brodern och en vän eller en kollega bryts. En högerhand skulle också kunna tolkas som att svä...