Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Fingrar

Fem fingrar kan symbolisera de fem bönerna.

[ibn Qutaybah]

Ibn Sirin sade: ” Fingrarna på högerhanden symboliserar de fem bönerna, tummen är Morgonbönen, pekfingret Dhuhr, långfingret är ’Aser, ringfingret är Maghreb och lillfingret är Isha.

Fingrarna på vänsterhanden symboliserar ens broders barn.”

Al- Kirmani sade: ” Att knäppa händerna tyder på svårighet och fattigdom.

Att sätta ihop sina fingrar har en positiv innebörd och kan också symbolisera att man kommer att förkorta och slå ihop sina böner på en resa.

Eller att samla sin broders barn.”

Vissa säger också att det vackra eller fula man ser på ens fingrar går tillbaka till ens dagliga böner eller ens brorsbarn.

Att se fingrar växa på andra kroppsdelar tyder på att personen ber bönen efter att dess tid passerat.

Att se som om någon bitit på ens fingrar tyder på ens dåliga moral och etik, känner man igen personen som bet en är det en person som försöker att tillrättavisa och korrigera ens brister.

Ser man sig knäcka sina fingrar tyder det på en verbal dispyt mellan ens släktingar, eller så kan det tyda på att göra narr av någon eller att ge sig in i något opassande.

Ibn Sirin sade: ” Att se fingrarna längre på högerhanden tyder på att man kommer att göra mer gott och hålla sina släktband.”.

Om en ledare ser sina fingrar bli längre symboliserar det att han kommer att öka i sin orättvisa och förtryck.

[Khalil Shahin]