Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Gäspa

Gäspningar symboliserar synd och vad som behagar Shaytan så som jämmer vid bortgång och lathet från bön. Det kan också tyda på en lättare sjukdom.

[Abu Taher]