Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Föda barn/ Förlossning

Att se en ogift eller ofruktbar kvinna föda symboliserar bördighet respektive år. 

Att se som om ens moder föder en tyder på att man kommer att dö. 

Om en kvinna ser sig föda genom munnen kommer hon att dö och hennes själ kommer att gå ut genom hennes mun. 

Om en man ser sig föda en pojke så tyder det på att han kommer att få bekymmer eller bli sjuk. Ser han sig föda en flicka kommer han få lycka. 

[abu Taher] 

Abu Sa’id al-Wa’idh sade: ” Om en kvinna ser sig gravid tyder det på att hon kommer att få mera pengar. Om det är en man som ser sig gravid symboliserar det en sorg som ska komma”. 

Det sägs också att graviditet för både män och kvinnor symboliserar gåvor och värdsliga rikedomar vars mängd mäts med hur stor ens mage är. 

Är det en minderårig pojke som ser sig gravid handlar drömmen om hans far. 

Är det en flicka handlar den om hennes mor.” 

al-Kirmani sade: ” Att se sig gravid tyder på tillökning av pengar. Att se sin fru gravid tyder på att han hoppas på att uppnå något av värde/matrealistiskt i detta liv.” 

Över lag symboliserar graviditet alltid något positivt vare sig det är en man eller kvinna som drömmer om det. 

Att se ett djur havande tyder även det på en positiv vinning speciellt om det är ett omtyckt djur.” 

Al-Kirmani sade: ” Att se sig föda en flicka tyder på att man kommer få enormt med gott/khayr.” 

Att (en man ser sig) få en pojke tyder på att man kommer få stora bekymmer eller höra något man ogillar eller kanske dö. 

Att se sin fru få en pojke tyder på att hon kommer att föda en flicka. Detta är om hon är gravid då man ser detta i drömmen annars tyder det på att man kommer att få bekymmer som Allah senare avlägsnar. 

Och att se henne få en flicka tyder på att hon kommer att få en pojke.  

Förutom om personen som ser detta i drömmen ofta ser saker i drömmar som blir exakt så som han såg dem. 

Om en person som är sjuk ser sig föda genom munnen symboliserar det att han kommer att dö. 

Eller så kan det tyda på att personen kommer att tala gott om någon han varit besviken över. 

Abu Sa’id al-Waidh sade: ” Att en man ser sig föda en pojke symboliserar att han kommer att ge sig in i något svårt han inte bemästrar som till slut kommer att underlättas för honom. Eller så tyder det på att han kommer att befrias från sin dåliga fru.” 

Att få missfall i drömmen symboliserar att man inte kommer fullborda ett mål man eftersträvar. 

[Khalil Shahin]