Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dyrkan

Att göra gott tolkas i alla sammanhang med ära, styrka, makt och lycka i sina värdsliga och religiösa angelägenheter. Ju mer gott man gör ju större är ens räddning från straffet i kommande liv. [Khalil Shahin]...

Att bygga en moské är att öka i gott eller att stärka kontakten med släktingar eller att gifta sig, då en moské enar mellan folk och förenar splittrade människor i bön och dhikr. ...

Att i en dröm se sig kontinuerligt minnas Allah symboliserar att skonas från ens fienders ondska, Allah kommer att öppna dörrarna till gott för en, man kommer att skonas från motgångar och svåra saker kommer att underlättas för en. Att se sig minnas...

Dua, istighfar [att be om förlåtelse] och att prisa Allah tyder på seger, att stiga i nivåer, rikedom, befrielse från problem och få sina behov tillgodosedda för Allah säge...

Att se sig utföra olika former av dyrkan på ett korrekt sätt tyder på att man kommer att uppnå det goda i både detta och kommande liv. Att däremot se sig utföra olika former av dyrkan på ett felaktigt sätt som saknar grund i islam tyder på motsatsen....

Att göra sudjud tyder på seger och att saker kommer att gå ens väg. Sudjud kan också tyda på en gåva/välsignelse Allah kommer att ge en. [abu Taher]...

Tawbah symboliserar att skonas från fångenskap. [Abu Taher]...

Att stiga upp för trappor av lera eller byggstenar är att stiga upp i religionen och i sin dyrkan, om den däremot är gjord av tegelsten och gips finns det inget positivt i det. [ibn Qutaybah]...