Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dua [åkallan]

Dua, istighfar [att be om förlåtelse] och att prisa Allah tyder på seger, att stiga i nivåer, rikedom, befrielse från problem och få sina behov tillgodosedda

för Allah säger: ”ER HERRE säger: “Åkalla Mig, så skall Jag besvara er”. [40:60]

Dua kan också tyda på att den som gör dua kommer att vara med om en stor händelse.

[Shihab al-A’bir]

Dua symboliserar bönen.

Dua tyder i en dröm på räddning från fördärv och det tyder också på att få det man ber om, för Allah säger: ”ER HERRE säger: “Åkalla Mig, så skall Jag besvara er”. [40:60]

Att göra dua kan också tyda på att man kommer att få en son.

Att göra dua högljutt och skrikandes [är negativt och] tyder på motgångar och fittnah.

[Abu Taher]

Den som ser sig göra dua för sig själv i ett ödmjukt tillstånd och be om Allahs nåd kommer att få ett gott slut och uppnå sina mål.

Gör man dua för en from/rättfärdig person så tyder det på att man kommer ges från det goda i sin tro i detta och kommande liv.

Att se sig göra dua för en förtryckande och ond person tyder på att man kommer att bistå personen i hans ondska och förtryck.

Ser man sig göra dua för hela mänskligheten tyder det på att man är en person som kämpar för att förbättra människornas [religiösa] tillstånd.

Att göra dua för en själv kan tyda på att man kommer få en son.

Det sägs att se sig göra dua eller att någon gör dua för en generellt tyder på gott och barakah/välsignelser.

Att se sig göra dua efter en bön symboliserar slutet på något.

Att se sig göra dua mot en person tyder på att man kommer vinna över en person i en debatt.

Att se sig göra dua mot sig själv symboliserar att man inte kommer att vara tacksam till Allah över alla de gåvor/välsignelser Han givit en.

Att se sig vilja göra dua men inte kunna gör det har ingen positiv innebörd.

Att se sig göra dua i ett sovande tillstånd symboliserar att försumma ett åtagande.

Att se sig göra dua i mörker tyder på att man kommer att skonas från ett elände.

[Khalil Shahin]