Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Bygga moské

Att bygga en moské är att öka i gott eller att stärka kontakten med släktingar eller att gifta sig, då en moské enar mellan folk och förenar splittrade människor i bön och dhikr.

[ibn Qutaybah]