Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Tänder

Tänder symboliserar ens familjemedlemmar och släktingar, framtänderna symboliserar de närmaste i familjen sedan ju längre bak tänderna är ju avlägsnare är släktingen, hörntänderna/visdomständerna är de mest avlägsna.
De övre tänderna symboliserar ens manliga släktingar och de undre kvinnorna.
Tändernas tillstånd om de är vackra, friska eller ruttna och dåliga eller att man tappar dem symboliserar vad som kommer att hända med respektive släkting.
Om man ser ny tand växa ut man tidigare inte haft är det någon nytta som kommer tilldelas ens bror eller barn.
Att se tänder falla av sig själv symboliserar dödsfall i släkten.

(Ibn Qutaybah)

Tänder i drömmen symboliserar ens nära och avlägsna släktingar.
De övre framtänderna symboliserar ens bröder och de undre ens systrar.
Eller så kan de symbolisera ens far, mor eller barn.
Sidotänder tolkas som mannen i huset.
Att tappa en tand symboliserar att förlora någon av de nämnda från sin släkt.
En tand kan också symbolisera ens pengar eller den som utsetts att förvalta ens pengar.
Ens främre kindtänder sägs symbolisera farbröder och fastrar.
Ens bakre kindtänder kan vara ens farfar, morfar, mormor eller farmor.
Bakre kindtänder sägs också symbolisera ens småbarn.
Högra sidan av käken symboliserar ens manliga släktingar och vänstra sidan de kvinnliga.
Den som tappar sina tänder, så han inte längre kan äta, kommer bli fattig.
Tappar man dom i handen utan smärta kommer man få pengar vars summa motsvarar antalet tänder man tappat. [författaren nämner att varje tand motsvarar ett guldmynt/dirham].
Den som drar i en tand tills han tappar den kommer att hamna i en dispyt med personen tanden symboliserar eller så kan det symbolisera en skuld.
Den som tappar sina tänder men fortfarande kan äta betyder att hans nära kommer att dö före honom och att han kommer att leva längre än dem.
Att tappa en tand samtidigt som man känner sorg över det; betyder att man kommer förlora den som tanden symboliserar.
Att se en tand bli längre än de andra symboliserar att man hamnar i dispyt med sin familj.

Ibn Sirin sade att dra ut en kindtand i drömmen symboliserar att bryta släktbanden, och blodet som kommer från att dra ut tanden symboliserar synden av att bryta släktbanden. Att hålla tänder i handen eller i ens ficka symboliserar tillökning av bröder och barn så länge man inte känner smärta.
Att ta ut en tand med hjälp av tungan symboliserar att personen kommer säga saker som förstör/splittrar familjen.

Ser man sina tänder vara av silver är det en förlust av pengar.

Att dra ut kindtänder sägs också betyda att vad som varit dolt och hemligt blir offentligt.

Den som ser sig få fler tänder kommer att få större familj.
Konungens/ledarens tänder kan symbolisera hans arme.
Lärarens tänder kan symbolisera hans elever.

De lärda berättar att en kalifa/ledare såg sig tappa all sina tänder i drömmen så han frågade en drömtydare om des betydelse. Han svarade med att hela din familj kommer att dö! Vilket gjorde kalifen arg, så han hämtade en annan drömtydare som var sjuk för att låta honom tolka drömmen, när han berättade drömmen sade manen ” O Amir al – mu’minin! du är den av din familj som kommer att leva längst”, vilket gjorde honom glad.

Han formulerade sig bättre och nämnde livet istället för döden trots att det i slutändan var samma tolkning av drömmen.

(abu Taher)

Tänder tyder på barn, familj och släkt, riddjur eller allt som har någon nytta.
Tänderna på högra sidan symboliserar männen och de på den vänstra sidan kvinnorna, och kindtänderna ens äldre släkt.
Ser man sina tänder bli vackra eller starka och man är ogift så kommer man att gifta sig, annars symboliserar det något positivt från dom som tänderna symboliserar.
Ser man sina tänder svartna eller få hål, ramla, gå sönder, drabbas av smärta eller skadas på annat sätt symboliserar det nått negativt hos de som tänderna symboliserar.
Dras en tand ut kommer den som tanden symboliserar dö eller lämna en.
Att en sjuk person ser sina tänder förstörda kan symbolisera hans död.

(Shihab al A’biir)

Att se sina främre tänder bli längre, vackrare och vitare symboliserar att hans far eller farbror kommer att få mer makt, pengar, inflytande eller lycka.
Ser en person något skadligt växa bland tänderna symboliserar det att han kommer att få tillökning som utgör en skam och börda för familjen. Det kommer också att skada dom i enlighet med hur skadlig denna oönskade sak var för tänderna.

Ser man tänder växa på ens hjärta kommer man att dö.

Att försöka fixa sina tänder och sedan dra ut dom betyder att man kommer att spendera sina pengar motvilligt, hamna i skuld eller bryta släktbanden med personen som tänderna symboliserar.

Ser man alla sina tänder falla och att man har dem samlade i sina kläder kommer man leva så länge att man tappar sina tänder och att ens familj blivit stor.
Ser man däremot alla tänder falla och sedan försvinna så kommer ens familj att gå bort innan honom, eller att hans jämnåriga kommer att dö, eller att hans familj kommer att bli sjuka.
Ser man en av sina tänder försvinna kommer en person från familjen att försvinna, ifall han därefter hittar tanden så betyder det att personen kommer tillbaka.

Ser man sina övre tänder falla ner i ens hand är det pengar som man kommer att få. Faller dom ner i famnen är så kommer man att få en son.
Faller dom på marken är det en motgång i form av någons bortgång som kommer att ske.
Är ens tänder lösa så betyder det att det finns sjukdom bland ens släkt.

(al- Qaderi)

Lösa tänder kan symbolisera en motgång eller att man har dålig relation med någon från ens släkt.
En man kom till Qatadah och nämnde att en person i drömmen sett en av sina hörntänder sitta löst utan att tappa den, han sade det betyder en motgång.
Mannen frågade ibn Sirin om drömmen som sade åt honom att personen ska frukta Allah och korrigera situationen mellan honom och hans familj.

[ibn abi Dunya]