Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Skägg

Den som ser sitt skägg vara ovanligt långt kommer drabbas av sorg eller kommer hamna i skuld.

Ser han skägget minska utan att det vanställer honom blir han av med sin skuld eller sorg.

Ser man skägget rakas av eller noppas kommer han förlora sin status bland folk.

[ibn Qutaybah]

Skägg i en dröm symboliserar en mans status och pengar.

Den som ser sitt skägg längre kommer att öka i status och pengar, detta så länge det inte är längre än ens navel.

Den som ser sig greppa skägget med näven och klippa det, en eller två gånger utan att det blir kortare kommer att få pengar/egendom av en inflytelserik person.

Att se sitt skägg blont tyder på vanärande.

Ser man sig klippa skägget kommer man förlora pengar/egendom i enlighet med hur mycket man klippte.

Ser man någon dras i skägget mot en person symboliserar det att han kommer att ärva personen.

Om en bekymrad person ser sig raka sitt skägg tyder det på att hans bekymmer kommer att försvinna.

Gult skägg tyder på fattigdom.

Att se sitt skägg svart symboliserar pengar och styrka vare sig personen som ser sig med svart skägg är ung eller gammal.

Att se som att ens skägg färgats (med henna) tyder på att ens integritet kommer att skyddas.

Ser man färgen försvinna tyder det på bekymmer och att vad man försöker dölja kommer att blottas.

Om en kvinna ser sig med skägg kommer hon få en son om hon är gravid.

Annars tyder det på sorg för hennes man.

Det sägs också att kvinnans skägg symboliserar sjukdom.

Ser man sig med vitt skinande skägg tyder det på mogenhet, vishet och förstånd i folks ögon. För det sägs att profeten Ibrahims skägg var lysande vitt.

Att se sitt skägg svart med grön nyans tyder på enorma rikedomar som kommer att resultera i övermod.

Den som ser sitt skägg bli grått kommer leva länge eller så kan det betyda att man blir svag efter att ha varit stark, som Allah säger:

“Därefter låter Han styrkan följas av svaghet och gråa hår”. [Ar – Rom 54]

Gråt hår kan också symbolisera att personen kommer att få en son.

[abu Taher]

Den som ser sitt skägg vara ovanligt långt kommer drabbas av sorg eller kommer hamna i skuld och ånger. Eller så tyder det på en brist på förstånd.

Att se sig dra i sitt skägg neråt symboliserar att ens liv närmar sig sitt slut.

Eller så kan det symbolisera ånger och att drabbas av en motgång.

Ser man att en del av ens skägg är borttaget eller att man har ett lent och skägglöst ansikte så symboliserar det att man kommer ha omfattande brister.

Ser man att ens skägg blivit kortare men inte så pass att det vanställer en/får en att se dålig ut så symboliserar det att man blir av med bekymmer, sorg eller skulder.

Att se skägget rakat kan betyda olika saker, är man sjuk så tyder det på att man kommer bli frisk och är man skuldsatt kommer man att bli av med skulden och

är man bekymrad kommer ens bekymmer att försvinna.

Andra tolkar det som något väldigt negativt.

Ser man någon greppa ens skägg utan att man känner smärta symboliserar det att man helt kommer låta sig styras/kontrolleras av någon. Att dra ett skägg kan även tyda på att man kommer få ett arv.

Ser man sitt skägg falla av på grund av ett svagt tillstånd så tyder det på att man plötsligt kommer att dö.

Ser man sig kamma/borsta sitt skägg och parfymera det symboliserar det att någon omtänksam tänker på en och uträttar ens ärenden.

Ser man sig göra detta på någons skägg är man själv personen som är omtänksam och hjälpsam mot den vars skägg man kammar.

Ser man mer än en tredjedel av sitt skägg bli vitt/grått tyder det på att personen kommer öka i vördnad, status och klokhet.

Är allt hår däremot helt kritvitt symboliserar det fysisk svaghet och minskning av pengar.

Att se en kvinna få skägg kan betyda en av sju saker; är hon gravid så kommer hon få en son, är hon inte gravid så kommer hon aldrig få barn, har hon redan en son så kommer han att få en ledande position över sitt folk, är hon änka så kommer hon gifta sig, är hon gift så kommer hon bli änka. Eller så kan det symbolisera att hon drabbas av bekymmer, besvär och skämmer ut sig.

Att se sig som en ungdom med skägget man hade som ung symboliserar att man kommer se något man ogillar eller bli förtryckt av ens ledare.

Abu Sa’id al Wa’idh säger att grått hår hos en ungdom symboliserar att en frånvarande person återvänder.

Att se sig noppa grått hår tyder på att man kommer trotsa Profetens sunnah och förringa dem rättfärdiga.

Det sägs också att grått hår tyder på ett långt liv.

Ser man hela sitt skägg grått förutom vissa svarta hårstrån så kan det tolkas på tre olika sätt, en stark saknad till någon som är borta, personen kanske kommer få en son eller så får han ett långt liv.

Ser man att ens hår blir till växter tyder det på att ens tillstånd kommer att ändras eller så tyder det på fattigdom och vanära.

Att se sig med färgat skägg [henna] tyder på uppriktiga gärningar och hängivenhet till Allah eller att ens ekonomiska svårigheter är dolda för folk.

Att färga skägget som icke-muslimer gör kan tyda på ögontjäneri och tillgjordhet.

Att försöka färga skägget med något som inte färgar, så som lera och liknande symboliserar att man försöker dölja sina brister på ett sätt som alla genomskådar. Eller så drabbas han av något negativt och hopplöshet.

Abu Sa’id al Wa’idh säger att en man som ser sig färga sina fingrar [med henna] tyder på mycket tasbih. Är det en kvinna som ser det tyder det på att hennes man kommer vara god mot henne.

Det sägs att hår på kroppen som blir överdrivet långt symboliserar en tillökning i form av en stor summa pengar.

Att tappa hår kan symbolisera att förlora pengar.

Att se sig smörja in sitt hår på kroppen, skallen eller skägget med olja symboliserar skönhet så länge det inte är så mycket att det rinner, för då symboliserar det oro och bekymmer.

Det sägs också att om denna olja man smörjer in sig med är något väldoftande så symboliserar det ett gott rykte/folk kommer att tala gott om en.

Ser man sig kamma sig och löss och liknande faller från håret så tyder det på att man kommer spendera arvspengar.

Att se sig raka håret under skägget eller på nacken tyder på att man blir av med en skuld.

Ser man lite hår växa på ens tunga symboliserar det visdom, vältalighet och kunskap inom poesi, är det däremot överdrivet mycket hår tyder det på oro och bekymmer.

Vissa säger att hår generellt i drömmar symboliserar pengar.

[Khalil Shahin]

En mans skägg i drömmen symboliserar rikedom och ära.

Ser man skägget vara så långt att det sträcker sig över magen så symboliserar det pengar och status. Energin man lägger på att uppnå detta mäts med hur mycket skägg som täcker ens mage.

Ser man skägget blivit längre samtidigt det är jämt och fint, kommer man att få ära, status, skönhet, pengar, makt och ett gott uppehälle.

Ser man sitt skägg längre på sidorna men inte i mitten kommer man att få pengar som till slut hamnar hos någon annan.

Ser man skägget överdrivet långt symboliserar det en skuld som bekymrar en.

Blir skägget så långt att det når marken symboliserar det att man kommer att dö, för Allah säger:

”Av denna [jord] har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka”

[Ta Ha:55]

Det sägs också att den som får mycket hår och längre skägg kommer att få mer pengar och ett långt liv.

Men når skägget ens navel symboliserar det att man är en person som inte lyder Allah som man borde.

Ser man sitt skägg kolsvart kommer man att bli oberoende av andra.

Ser en person som har svart skägg sig själv i en dröm ha ännu svartare skägg så kommer han få skönhet, status och makt.

Ser han det bli grått men en del av skägget fortfarande är svart så kommer han få vishet och bli besinningsfull.

Blir hela skägget grått så kommer han bli fattig och förlora sin status.

Ser en person sitt skägg svart med en grön nyans kommer han få enormt mycket pengar som leder honom till tyranni och översitteri.

Gult skägg symboliserar fattigdom.

Blont skägg symboliserar att drabbas av rädsla/skräck.

Grått, skinande, skägg tyder på att man kommer att få stor ära, status och få ett gott rykte.

Att se sig färga sitt skägg med henna och färgen fastnar symboliserar att man är på Profetens sunnah.

Färgar man sitt hår men inte sitt skägg kommer man dölja ledarens brister.

Färgar man både hår och skägg är man en person som döljer sin fattigdom samtidigt man söker status bland folk.

Färgar man sitt skägg med något som inte färgar som jord eller lera och det fäster sig på skägget symboliserar det att man kommer använda vissa sätt/medel för att dölja något, ser man leran falla av kommer det man försöker dölja att blottas.

Ser man sig färga med henna och saffran tyder det på att personen är okunnig och bara vill roa sig men han kommer till slut att göra tawbah och komma tillbaka.

Ser man sig dra i någons skägg kommer man ärva personen och förbruka hans pengar.

Ser man sitt skägg tunnare eller kortare utan att det ser vanställt ut kan det symbolisera att man blir av med sina skulder om man är skuldsatt. Eller att man blir av med sina bekymmer om man är bekymrad. Eller att något svårt man vill genomföra kommer att underlättas.

Är skägget däremot väldigt kort och ser vanställt ut så symboliserar det att förlora sitt anseende och status bland folk. Ser man hälften av skägget borta kan det tyda på att förlusten av en del av sin status eller hälften av ens pengar.

Om en välbärgad person ser sig noppa sitt skägg kommer han slösa sina pengar.

Ser man halva sitt skägg bortrakat kommer man bli fattig och förlora sin status. Samma sak gäller om man ser sitt skägg brytas. Vad man förlorar mäts med hur mycket skägg man förlorat.

Greppar man skägget med näven och toppar vad som sticker ut symboliserar det att man kommer att betala sin zakat.

Ser man skägg på sin fru tyder det på tillökning på pengar för en själv eller ens barn och att ens fru kommer att bli sjuk.

Det sägs också att en kvinnas skägg tyder på att hon aldrig kommer att få barn.

Har hon redan ett barn kommer det att bli en ledande person från familjen och få ett gott rykte hos folk.

[al- Qaderi]