Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Jord/mark

Att se jorden rulla ihop sig för en dras ihop framför en är en indikation på att ens liv kommit mot sitt slut, att se jorden rullas ut /spridas ut för en symboliserar ett långt liv.

 

Att se sig äta jord/lera eller att gå i den eller bära den symboliserar att man kommer få stora rikedomar.

 

Att se sig äga grön/bördig jord som sedan torkar eller ödeläggs tyder på att man kommer drabbas av ondska

 

Att jorden talar till en betyder att man kommer att få från det värdsliga och gott som får andra att förundras. Samma sak gäller allt som egentligen inte kan tala.

 

En bördig platts fylld med vegetation symboliserar pengar/egendomar, växlighet, och omfattande gott för folket.

 

[ibn Qutaybah]

 

Jord och mark symboliserar Dunya och ens liv.

 

Om en person ser jorden spridas/jämnas ut för honom på en känd plats så symboliserar det att personen kommer att få ett långt och välsignat liv.

 

Jord/mark/land kan tolkas på olika sätt.

Ser man dess slut symboliserar det ens fru.

Är marken stor men okänd tyder det på en lång resa, är det en mindre mark tyder det på en kortare resa.

 

Den som ser sig i drömmen som att han gräver en grop och äter dess jord kommer förskaffa sig pengar genom slughet och bedrägeri.

 

Ser man jorden rullas/dras ihop för en så närmar man sig sin död, är det en ledare som ser det kommer han styra vad som samlats för honom.

 

En annan tolkning om man ser jorden rullas ihop/samlas för en är att man kommer att begränsas ekonomiskt eller fysiskt.

 

 

Den som ser sig själv kolla ut över marken/jorden kommer att gifta sig.

 

Ser man jorden stelna så pass att inget tränger in i den eller kommer ut symboliserar det att den kommer drabbas av torka.

 

Ser man en ungdom komma ut från jorden symboliserar det en konflikt som ska uppstå på respektive mark.

Ser man ett rovdjur komma ut från marken symboliserar det förtryck och orättvisa från en tyrann på respektive plats som kommer som ett straff för människors synder och trots, vilket gjort dem förtjänta av straff.

Samma sak gäller om man ser en enorm orm komma ut.

 

Ser man däremot jorden rämna med grönska och växlighet är det ett tecken på att mycket gott skall komma från den platsen.

Ser man jorden tala gott till en kommer man att uppnå något som väcker folks förundran. Kritiseras man av den är det en indikation på att frukta Allah och inte synda på jorden.

Att jorden spricker och öppnar sig kan symbolisera ett maktskifte eller rädsla som kommer drabba makthavaren.

Ser man sig försvinna in i jorden kan det betyda att man kommer vara frånvarande på grund av en lång resa eller att man kommer att dö.

 

Berättelse

En man såg som en person komma ut från jorden och säga till honom ”Jag väntar på dig vad är det som håller dig tillbaka?” sedan försvann mannen ner i marken. Mannen som sett drömmen dog kort därpå.

 

Ser man som att man ägde hela jorden och att den har öppna dörrar med värdsliga saker man gillar innanför varje dörr så kommer man att få vad man önskar och dö strax därpå.

 

En grön mark symboliserar islam och en uttorkad mark är kofr.

 

En man kom till abu Bakr och berättade att han i drömmen sett sig själv på en grön och bördig mark som han lämnade och tog sig till en torr och död mark.

Då sade Abu Bakr ”Om din dröm är sann kommer du lämna islam till otro.”  mannen begav sig senare till Rom och blev kristen.

 

[Abu Taher]

 

 

Ibn Sirin sade: ” att se sig på en stor vildmark man inte känner igen tyder på att man inom en snar framtid kommer att resa.”

 

Den som ser sig gräva i marken och sedan äta från des jord kommer att finna/få pengar.

Den som ser sig gräva som en brun eller tunnlar kommer tillskaffa sig pengar genom bedrägeri.

 

Ser man sig slukas upp av jorden kommer man drabbas av en katastrof, motgång, bekymmer och problem eller förlora sina pengar på grund av en kvinna.

 

Ser man en person förflytta sig från ett stort landskap till ett begränsat och litet landskap symboliserar det att han vänder sig bort från islam till otro.

 

Ser man jorden rullas ihop framför ens fötter symboliserar det att ens liv närmar sig slutet.

 

Skakar jorden symboliserar att personen kommer drabbas av rädsla.

 

Ser man sig äga en vid/stor mark så långt synen når och man är bekant med marken så kommer man gifta sig med en känd kvinna, vars status kan mätas med markens vid. Är marken däremot okänd så kan det symbolisera Dunya/det värdsliga som man får beroende på makens vid eller personens fru.

 

Ser man sig slå marken så kommer man att göra en affärsresa.

Att se sig sitta på marken tyder på stabilitet och status på respektive plats.

 

Ser man sig sälja en mark eller förflyttas till en annan mark så kan det för en sjuk person symbolisera hans död och för en välbärgad person symbolisera att bli fattig.

En person som ser sig gå från en torr och livlös mark till en bördig mark är en person som kommer lämna bid’a till sunnah.

 

Att se sig gräva i marken om man är sjuk eller har en nära som är sjuk, kan tyda på att personen kommer att gå bort.

Ser personen sig ta sig upp/ur gropen kommer han bli frisk, är personen i som ser det i fångenskap kommer han att bli fri.

 

Ser man sig i en grop ropandes efter hjälp att ta sig ut, utan att få gehör så symboliserar det ens grav.

Att se sig gå och leta på marken tyder på att man är upptagen/distraherad av det värdsliga livet.

Om man ser jorden tala till en med tal man förstår så tyder det på ett långt liv, uppfattar man inte talet, tyder det på motsatsen.

 

Att se en vid mark fylld med gropar, så pass att man inte kan ta sig fram så symboliserar det en ond kvinna full med brister som orsakar mycket skada, bedrar och smider onda planer. Personen som såg henne i drömmen ska akta sig för henne.

Att se sig göra byggstenar från jorden tyder på att man med tillåtna medel strävar i att uppnå något givande.

 

[Khalil Shahin]