Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Orm

Ormar symboliserar fiender eller personer av bid’a som dödar med sitt gift.
[ibn Qayum].

Ormar är fiender som döljer sin fientlighet, att slåss mot den betyder att vara i konflikt med denna fiende. Dödar man ormen vinner man över sin fiende. Blir man biten av den så kommer ens fiende att skada en, skadans storlek mäts med bettets storlek/skada.
Ser man sig äta från dess kött så kommer man att få från ens fiendes pengar med känsla av glädje.
Ser man ormen tala mjukt och vänligt till en kommer man att få något gott som folk förvånas över, detta gäller allt som talar fast det egentligen inte har någon talförmåga.

Ser man en död orm är det en fiende som Allah kommer oskadliggöra utan att man behövt göra nått.
Vita ormar symboliserar de svagaste fiender. Svarta ormar är de värsta.
Den som ser sig äga flera stora svarta ormar kommer leda en stor armé och vinna stor makt.

Att skrämma en orm man inte ser betyder trygghet från en fiende.
Ser man ormen och räds den kommer man att drabbas av rädsla.
Samma sak är det med allt man räds för och ser.
Den som ser en orm komma ut från ens könsorgan kommer få en fiende till barn.

Att se en orm i sitt hem symboliserar en fiende i hemmet.

[ibn Qutaybah].

Ser man sig själv kämpa mot en orm som försöker hugga en så symboliserar det en konflikt med en fiende.

Ser man sig ta en orm och hålla den utan rädsla och sedan leda den dit man vill så symboliserar det seger och styre.

Ser man en orm komma ut från ens mun då man är sjuk betyder det att man kommer att dö.

Om en orm tar sig in i ens mun så kommer man domineras av ens fiende.
Ser man ormar krypa bland åkrar och träd så symboliserar det floder av regn.

Ser man sig döda en orm på sin säng symboliserar det att ens fru kommer att dö.
Är ens fru gravid och man ser henne föda en orm betyder det att barnet kommer att bli trotsigt.

Svarta ormar symboliserar mäktiga fiender.
Vita ormar är svaga fiender.
Ser man en orm tala med en så kommer man att få lycka.
Ser man sig ha svarta ormar i sitt ägo kommer man att få makt och rike.
Hittar man en död orm symboliserar det en fiende vars ondska Allah oskadliggjort.
Att se hala/glansiga ormar i sitt ägo som man en leder dit man vill symboliserar att personen kommer att få rikedomar.
Ser man sig bli huggen av en orm och såret svullnar så kommer man att få pengar.
Ser man sig äta tillagat ormkött kommer man att erhålla pengar från en fiende.
Är köttet däremot rått så kommer man baktala sin fiende.
Är ormens skinn av guld symboliserar det en skatt.
Ser man en orm falla ner från en hög plats symboliserar det att ledaren på respektive plats kommer att dö.

Ser man sig bli slukad av en orm kommer man att få makt.
Giftormar kan symbolisera miljonärer.
Ser man ormar försvinna eller fly från en plats kommer den platsen drabbas av epidemier och död i stor skala. Detta då ormar ibland tolkas som liv.
Ser man sig gå över ormar utan att skadas kommer man att få trygghet från ens fiender. Är personen som ser detta fängslad kommer han att friges.
Att se många ormar på allmänna vägar som försöker anfalla eller hugga folk symboliserar ledarens förtryck.
Ormar i vatten symboliserar pengar.

En man kom till ibn Sirin och sade: jag såg i drömmen att jag köpte mark men vart jag än satte foten trampade jag på ett ormhuvud?
Då sade Ibn Sirin: Detta är glada nyheter; det betyder att vad du än odlar och planterar där så kommer det att växa och få liv.”

[Abu Taher].