Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Natur

Ett äppelträd tyder på en pålitlig person som ärfolk-...

Bananträdet symboliserar en from och ärofull icke-arab som gynnar andra vars förmögenhet och yrke är till fördel för alla. Eller så är det en person som bemästrar två saker som vardera har många nyttor. Ser man ett bananträd i sitt hem med en g...

Ett berg eller en kulle symboliserar en man, mannens position och status mäts i hur stort berget eller kullen är. Den som ser sig stå på ett berg eller des klippor kommer a...

Att se blixten kan symbolisera att någon kommer uppmuntra en till gott. Att få något från blixten eller träffas av den kan vara en rädsla som leder till något gott, men om ...

Kortlivade blommor symboliserar att något snabbt försvinner eller dör medan långlivade blommor symboliserar motsatsen. [Baghawi] ...

Är en komplicerad person som är påfrestande med dålig karaktär. H...

Dimma symboliserar oklarhet/förvirring. [Ibn Qutaybah] Dimma i en dröm tyder på fitnah och strider. [abu Taher]...

Goda dofter symboliserar beröm, gott tal och goda gärningar, dåliga odörer tyder på motsatsen. [ibn Qayum] ...

Eld symboliserar fitnah (prövningar, konflikter och dödande m.m.) och förstörelse, då eld och fitna båda har samma förödande effekt för vad som kommer i deras väg. Den första bränner möbler, egendom och folk och den andra brä...

Fikonträd symboliserar en rik och mäktig person som fiender söker hjälp hos eller så kan den tyda på sorg. [Khalil Shahin] Fikon kan symbolisera sorg och ånger. [ibn Qutaybah] Fikon symboliserar pengar och bördighet för den som får dom i dröm...