Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Blixt

Att se blixten kan symbolisera att någon kommer uppmuntra en till gott.

Att få något från blixten eller träffas av den kan vara en rädsla som leder till något gott, men om blixten kommer från ett moln är det utan rädsla.

[Abu Taher]