Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Berg/kulle

Ett berg eller en kulle symboliserar en man, mannens position och status mäts i hur stort berget eller kullen är.

Den som ser sig stå på ett berg eller des klippor kommer att förlita sig på en person vars status kan mätas med bergets storlek. Tar man makten eller dominerar över berget så tyder det på att man kommer att dominera och ta makten över personen [som berget symboliserar].

Ser man sig demolera ett berg kommer man att förgöra en person.

En vilja att bestiga ett berg eller försök att göra det symboliserar ett mål man försöker uppnå, bestiger man det så uppnår man sitt mål, lyckas man inte bestiga det uppnår man inte sitt mål.

Att falla ner från ett berg tyder på att ens tillstånd kommer att ändras.

Ibn Sirin sade: ” Att bestiga ett berg tyder på bekymmer och att gå ner från det är positivt.”

Kullar, berg, grottor och träd kan också symbolisera tillflyktsplatser.

[ibn Qutaybah]

En kulle symboliserar en rik man med status.

Ett berg symboliserar en mäktig och hård personlighet vars makt kan mätas med bergets storlek.

Ibn Sirin sade: ” Ett berg kan symbolisera en persons ambitioner, bestiger han berget uppnår han sina mål, men bara om man tar sig upp på dess stigar. ”

Att bestiga ett högt berg i sällskap av andra människor symboliserar att man försöker lösa något komplicerat som man endast kommer att klara med svårighet.

Det sägs att se sig falla från ett berg eller hög plats tyder på att saker kommer att kompliceras för en.

Ser man sig gå upp på ett berg och finna vatten på dess topp som man dricker från så kommer man att få en maktposition om man är lämpad för det.

Ser man ett berg i rörelse över en plats så tyder det på att rättvisa där kommer att tillämpas.

Ett berg med grönska kan symbolisera en muslimsk man och ett berg utan grönska en icke muslimsk man.

Ser man sig försöka gräva i ett berg eller flytta dess stenar till en annan plats så symboliserar det ett problem man försöker lösa med en hårdhjärtad person.

[Abu Taher]