Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Bananträd

Bananträdet symboliserar en from och ärofull icke-arab som gynnar andra vars förmögenhet och yrke är till fördel för alla.

Eller så är det en person som bemästrar två saker som vardera har många nyttor.

Ser man ett bananträd i sitt hem med en grön stjälk kan det symbolisera att man kommer att få ett barn.