Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Byggnader

En båt eller ett skepp symboliserar räddning. [Baghawi]  En båt eller ett skepp symboliserar räddning och kan ocks...

En bro symboliserar en person som hjälper folk att uppnå sina mål.  [ibn Qutaybah] ...

Öppna dörrar symboliserar inkomstens olika dörrar. En port till en byggnad eller område symboliserar mannen i huset; så vad som händer med porten, som att den går sönder, tas bort eller brinner upp osv. symboliserar vad som händer med mannen i hus...

Att befinna sig i ett fort symboliserar trygghet i ens religion. [ibn Qutaybah]...

Ibn Sirin sade: ” Att se delar av ett hem rasera och förfalla eller brinna, som dess tak och väggar symboliserar en motgång som kommer att drabba folket i det hemmet. Ser man golvet och ytorna i ett hem vidgas tyder det på att man kommer att få enor...

En pelare symboliserar religionen [islam] eller en person man sätter sin tillit till. [Abu Tayib]...

Att saker faller i spillror och ruiner på en platts symboliserar villfarelse för den Som är på platts, och denne är en person som ger företräde till det värdsliga livet. Att se en levande stad falla i spillror tyder på att motgångar kommer drab...