Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Båt

En båt eller ett skepp symboliserar räddning.

[Baghawi]

 En båt eller ett skepp symboliserar räddning och kan också betyda handel.

[ibn Qayum]

Båt är räddning från bekymmer eller att man fängslas eller blir sjuk.

Ser man sig lämna båten är ens räddning påskyndad.

Ser man båten vara strandad på en torr platts är ens bekymmer större och chansen till räddning mer avlägsen.

[ibn Qutaybah]