Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ruiner

Att saker faller i spillror och ruiner på en platts symboliserar villfarelse för den

Som är på platts, och denne är en person som ger företräde till det värdsliga livet.

Att se en levande stad falla i spillror tyder på att motgångar kommer drabba des invånare.

[ibn Qutaybah]