Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hus/Hem

Ibn Sirin sade: ” Att se delar av ett hem rasera och förfalla eller brinna, som dess tak och väggar symboliserar en motgång som kommer att drabba folket i det hemmet.

Ser man golvet och ytorna i ett hem vidgas tyder det på att man kommer att få enorma gåvor och välsignelser, dras ytorna ihop tyder det på motsatsen.

Att se sig flytta till ett gammalt hem symboliserar tillökning i pengar och att dörrar kommer att öppnas upp för en i livet samt att man kommer att ges lycka.

Att se sig gå in i ett nybyggt hus symboliserar för en rik person mer rikedomar och för en fattig person att bli oberoende och självförsörjande.”

Att se sig gå in i ett slott eller att beskåda det tyder på att man kommer att gifta sig med en vacker kvinna.

Att se en källa med rinnande vatten eller liknande i sitt hem som inte orsakats av regn symboliserar familjens tårar och sorg över bortgången av den käraste av dem.

Fukt och smuts i ett hem symboliserar sorg och bekymmer.

Att se ens hem vara som en väg, där folk passerar tyder på en stor motgång.

Att bygga nya hus kan symbolisera att en släkting kommer att gå bort.

Att rasera hus symboliserar död.

Upphöjda hus symboliserar en kvinna.

Hus på pålar tyder på att man kommer att gifta sig med en kysk kvinna som har ett gott anseende och att man kommer att få bära upprätthållandet av hennes heder på sina axlar.

Att se sig träda in i ett nytt hem tyder på att man kommer att gifta sig och få pengar och rikedomar.

Ser man sig i ett nytt hem kan det tyda på att man kommer att bli ekonomiskt oberoende.

Är husen av silver kommer man att göra tawba från synder som man begått.

Är man rik kommer ens rikedomar att öka.

Ser man sig fly in i ett hus (som sitter ihop med andra hus) och låser dörren bakom sig så tyder det på att man kommer att befrias från bekymmer och sorg.

Är personen sjuk kommer så han att bli frisk.

Att se sig riva någon annans hus tyder på att man kommer att få någon annans pengar.

Att se ett hus eller mur rasa över en tyder på att man kommer att få enormt med pengar.

Att se sitt hus ensamt utan hus runt omkring det, så tyder det på något negativt.

Att se sig skvätta något på huset tyder på att man kommer att ge sin in i något som är mycket påfrestande och tar mycket av ens energi.

Att se sig nekas från att gå ut från ett hus tyder på att man kommer att få gott och en fin framtid.

Ser man sig i ett okänt hus och hör saker man inte skulle vilja höra i ens vakna tillstånd, eller tal man inte förstår sig på, eller tal som tyder på något ont, så symboliserar det döden och huset symboliserar ens grav.

Det sägs också att hus symboliserar kvinnan i ens liv och att allt positivt eller negativ man ser i huset beskriver ens kvinna.

Att se sig på taket av ett högt okänt hus symboliserar att man kommer att gifta sig med en oskuld. Är huset av äldre slag är det en kvinna som tidigare varit gift.

[Khalil Shahin]

Hus vars byggmaterial, ägare och plats är okänd symboliserar det kommande livet, speciellt om man där ser bortgångna personer som man känner igen.

Hus som man däremot känner igen, som är nära varandra och i kringbyggda platser, symboliserar Dunya.

Om husen är av lera är dem halal är de däremot av tegel eller gips är de haram, hem fyllda med problem, bekymmer och tvister om saker som leder till elden.

Allt som händer med husen som att väggar rasar, plankor bryts osv symboliserar motgångar för folket i respektive hus.

Att bära ett hus eller en stödpelare i ett hus betyder att han kommer vara ekonomiskt ansvarig för en kvinna och tvärtom om huset eller stödpelaren bär honom kommer en kvinna att försörja honom.

En vägg kan symbolisera en man och hans värdsliga tillstånd då den är upprätt, raserar den ändras hans tillstånd.

Att se sig rasera och begrava en vägg kan betyda att man orsakar ödeläggelsen utav en persons status och fördärv, samma sak gäller om man ser sig hugga ner ett träd eller rycka upp det från dess rötter eller döda en häst eller djur eller något som tillskrivs en specifik individ i drömmen.

Att se sig försvinna in i jorden utan att behöva gräva tyder på att man kommer dö i sin strävan efter Donya.

Den som ser sig gå in i ett nytt hus kommer öka i rikedomar och gifta sig.

Ett fristående hus kan symbolisera en kvinna.

[ibn Qutaybah]