Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Krage av järn eller bojor

Att se sig i bojor är i grunden negativt men om personen som ser det är religiös eller drömmen har positiva inslag kan det symbolisera att hans händer hålls borta från ondska.

 

Att se någon fängslad i en Krage av järn symboliserar otro[kofr] baserat på Allahs uttalande om de icketroende: ” Vi har smitt kragar av järn åt dem, [kragar] som omsluter halsen ända till hakan och tvingar upp deras huvuden; [Yasin-8]

 

Eller så symboliserar det snålhet och en vägran att ge.

alternativt kan det symbolisera avhållsamhet från synder om drömmen överlag tyder på fromhet.

 

Handfängsel kan symbolisera att man är stabil i sin religion.

Om den som avser att resa eller är resande ser sig fastkedjad kan det tyda på att han hindras från att påbörja eller fortsätta sin resa.

 

Om handfängslet är av silver hålls han kvar på grund av en kvinna.

Om handfängslet är av guld tyder det att han hålls kvar på grund av att han förlorar pengarna han avsåg att resa med, är dom av koppar eller bly hålls han kvar på grund av en värdslig nytta.

 

Den som ser sina fötter fastkedjade eller bundna runt ett träd hålls kvar på grund av rädsla.

 

Den som ser sin fot bunden i ett rep eller fast i en fälla, grop eller brun kommer hållas kvar på grund av onda planer som smidds/planerats mot honom.

Om en sjuk person ser sig i fängsel betyder det att hans sjukdom blir långvarig.

Om en person i fångenskap ser sig i fängsel tyder det på att hans fångenskap blir långvarig.

Om det är en bekymrad person blir hans bekymmer långvariga.

Om det är en lycklig person blir hans lycka långvarig.

Om det är en ledare blir hans makt långvarig.

[abu Taher]