Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Negativa tillstånd

Aska symboliserar falska och fruktlösa gärningar. [ibn al-Qayum] Aska symboliserar tal eller kunskap som är värdelöst och falskt. Samma sak gäller hägringar och damm/stoft. ”Allah säger: Men de som förnekar sanningen - vad de [tror sig ha] åstadk...

Att se sig vara förtryckt är bättre än att se sig vara den som förtrycker. [ibn Qutaybah]...

Att se sig förvisas tyder på att man kommer fängslas. Att se sig förvisas från paradiset symboliserar fattigdom som kommer drabba en. [abu Taher]...

Att gråta tyder på glädje så länge det inte är med ett jämrande ljud för då tyder det på en motgång. [ibn Qutaybah]...

Hunger är sorg. Hunger är i drömmen bättre än att vara mätt, samma sak gäller törst som är bättre än att vara mätt från dryck, fattigdom är bättre än rikedom och att gråta är bättre än att skratta med undantag av att le [vilket är positivt]. [ibn Q...

En jinn symboliserar en person som är slug i att luras och bedra. [ibn Qutaybah]   Jinner symboliserar människor som är syndiga, trotsiga, falska som smider onda planer och bedrar. Ser man sig tvista med en jinn tyder det på en tvist...

Kasta sten och skjuta pilar mot någon symboliserar att smutskasta och falskt anklaga någon för otukt. [Baghawi]...

Den som ser sig vara ledsen kommer att få lycka. [ibn Qutaybah] Sorg är lycka och lycka är sorg. [abu Taher]...

Magi i en dröm kan tyda på skilsmässa, för Allah säger: ” Ändå lärde de sig av dessa två sådant med vilket de kunde skilja en man från hans hustru.”[Baqara:102] [abu Taher] Trollkarlar symboliserar falskt tal, lögn, fitnah/prövningar illasinnad...

Att i en dröm se sig döda en person utan att avlägsna någon kroppsdel från personen tyder på att man kommer få en nytta och något gott från personen man dräpt. Det sägs också tyda på att man kommer förtrycka personen man sett sig dräpa.   ...