Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Aska

Aska symboliserar falska och fruktlösa gärningar.

[ibn al-Qayum]

Aska symboliserar tal eller kunskap som är värdelöst och falskt.

Samma sak gäller hägringar och damm/stoft.

”Allah säger: Men de som förnekar sanningen – vad de [tror sig ha] åstadkommit är som en hägring i öknen, som den törstige uppfattar som vatten till dess han når fram och inte finner något vatten. Men där, helt nära, finner han Allah [som han förnekade och] som skall ge honom hans fulla lön. Allah är snar att kalla till räkenskap. ” [24:39]

”Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.” [25:23]

[ibn Qutaybah]