Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hunger

Hunger är sorg.

Hunger är i drömmen bättre än att vara mätt, samma sak gäller törst som är bättre än att vara mätt från dryck, fattigdom är bättre än rikedom och att gråta är bättre än att skratta med undantag av att le [vilket är positivt].

[ibn Qutaybah]

Hunger i en dröm symboliserar girighet och personen kommer att få pengar som kan mätas med dennes hunger.

Hunger kan också symbolisera dåliga vänner.

Hunger kan också tyda på att man blir mager.

För en Zahid [en from och avhållsam person] kan det tyda på fasta.

Eller så kan det tyda på höga marknadspriser och fattigdom.

[Abu Taher]