Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Moln

Att se blixten kan symbolisera att någon kommer uppmuntra en till gott. Att få något från blixten eller träffas av den kan vara en rädsla som leder till något gott, men om ...

Den som ser sig tas upp till himlen och sedan gå in i den kommer att få martyrskap samt äras av Allah och vara i Hans närhet, utöver detta får han även ära och ett gott rykte. Ser han sig däremot i himlen utan att veta hur eller när han kom upp dit ...

Regn symboliserar nåd, kunskap, Koran, hikmah och att folks tillstånd blir bättre.  [ibn Qayum] Ett omfattande reg...

Snö och is är bekymmer och straff förutom om det bara är lite snö och snön faller i ett land där folk tar nytta av snön. Då symboliserar det bördighet. [ibn Qutaybah] ...