Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Vind/storm

Att se en storm drabba en plats symboliserar straff.

Vindar är glädjebud, Allah säger:Och till Hans under hör vindarna som Han sänder ut med gynnsamma förebud för att skänka er något av Sin nåd.” [30:46]

[abu Taher]

 

Ibn Sirin sade: ”Att se en stark vind blåsa upp symboliserar rädsla som kommer sprida sig bland folk, ju mer omfattande och starkare vind desto större rädsla.

 

Om vinden sliter upp träd eller förstör byggnader på en viss plats symboliserar det att motgångar kommer att drabba dem.”

Pollinerande vindar utan negativa inslag/egenskaper innebär framgång i människornas levnadsstandard.

Den som ser sig förflyttas med vinden från en plats till en annan kommer att resa långt bort. Ju högre upp från marken man färdas med vinden desto mer ära och status kommer man att få.

Om vinden är mörk eller för med sig sand så symboliserar det stora bekymmer och stark rädsla.

Att se två vindar mötas kan symbolisera två arméer som möts.

Ser man en storm komma och sedan avta när den når marken så tyder det på folk som gått ut för att kriga eller orsaka ondska men sedan försonats.

Att se en stark vind försöka fånga en person och kasta iväg honom symboliserar en fiende som man ska vara på sin vakt från.

[Khalil Shahin]