Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Sand

Ser man sig själv gå i sand eller på ett markunderlag som är besvärligt att gå på så symboliserar det ett tidskrävande/jobbigt arbete.

Ser man sig svälja den eller bära den symboliserar det stora rikedomar som man kommer att få.

Om sanden lägger sig på något så symboliserar det pengar.

Ser man att himlen är skymd med sandmoln så symboliserar det något oklart/förvirrande där man inte vet vad man ska göra, det har samma tolkning som dimma har i drömmen.

[ibn Qutaybah]