Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ljus och stearinljus

Ljus symboliserar vägledning.

[ibn Qutaybah]

Att se sitt ansikte lysa upp och vara ljusare än tidigare symboliserar att man kommer att bli bättre i sin islam och iman.

Stearinljus

Ett stearinljus symboliserar ett givmilt barn eller makthavare.

Själva stearinet innan det blir ljus kan symbolisera välsignade halal pengar som endast uppnås med möda.

Ljuset som kommer från det kan symbolisera ett glädjande budskap med goda gärningar som kommer att ta en till paradiset, för Allah säger:

“Den Dag då du får se de troende männen och kvinnorna [skynda fram] och ljuset [av deras tro och deras goda handlingar] skall lysa framför dem och till höger om dem [och hör] det glada budskapet [som riktas till dem:] “I dag står lustgårdar, vattnade av bäckar…”

Ett stearinljus för en ogift person kan symbolisera en blivande maka.

Det sägs också att ett ljus kan symbolisera ett styre eller en rättfärdig man.

[abu Taher]