Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Jinn

En jinn symboliserar en person som är slug i att luras och bedra.

[ibn Qutaybah]

 

Jinner symboliserar människor som är syndiga, trotsiga, falska som smider onda planer och bedrar.

Ser man sig tvista med en jinn tyder det på en tvist med opålitliga och falska människor.

Ser man sig lära jinnerna koranen tyder det på makt och position man kommer uppnå.

Jinner kan också symbolisera tjuvar, så ser man en jinn gå in i ens hem ska man vara på sin vakt från inbrottstjuvar.

Jinner på en plats kan också tyda på en brand, då jinner skapades från eld.

Den som ser sig leda en kvinnlig jinn kommer förenas med en kvinna som tidigare dolt sig för honom.

Är man en skattsökare och ser jinner så är det ett gott tecken, då jinner är dolda för våra ögon så som skatterna är dolda, och nu blivit synliga så kanske skatterna också blir synliga.

Det sägs också att jinner kan symbolisera vindar då jinner förflyttar sig snabbt som vinden.

 

[Abu Taher]

En Jinn symboliserar en stor fiende som är slug i att luras och bedra och är långt från sanningen.

Ser man jinnen ge en wiswas/viskningar tyder det på att man är hängiven i att dyrka och utföra goda gärningar.

Ser man sina kläder bli stulna av en jinn symboliserar det att förlora sitt arbete och för en bonde tyder det på att drabbas av skada.

Abu Said Wa’idh sade: “jinner kan tyda på en av tre saker, förlust, förnedring eller stark rädsla.”

Ser man sig lära jinnerna koranen tyder det på makt och position man kommer uppnå.

[Khalil Shahin]