Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Bastu/ Ångbastu [hamam]

Den som går in i en hamam kommer drabbas av bekymmer i enlighet med hur varm den är. Detta bekymmer kommer att vara från kvinnor.

Ser han sig utföra ghusl eller wudhu med varmvatten i den har det en positiv betydelse.

[ibn Qutaybah]