Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Slakt

Om en person ser sig slakta någon betyder det att han kommer att förtrycka personen som han slaktar. Samma sak gäller med allt som inte är halal att slakta; där symboliserar den som slaktar dennes förtryck mot vad som slaktas.

Ser man en tjur slaktas på en viss plats eller i ett hem eller att man fördelar dess kött så symboliserar det en motgång där en stor personlighet avlider och man delar sedan på hans pengar. Samma sak gäller om det som slaktas är en kamel, kalv eller en get.

Ser man köttet hamna i en kastrull som någon sedan äter från så symboliserar det att den som åt det kommer att få personens pengar.

 

[ibn Qutaybah]

 

Slakt symboliserar orättvisa och förtryck, att se sig slakta en person tyder på att man kommer att förtrycka honom. Ser man sig slakta ens släkt tyder det på att man kommer förringa deras status och bryta banden med dem.

Är man bekymrad och ser sig slaktas så kommer man befrias från sina bekymmer.

 

[abu Taher]