Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Rop/kall

Den som ser att någon från en okänd plats ropar på honom så kan det tyda på att han kommer att dö.

[ibn Qutaybah]

Att höra ett kall kan symbolisera en synd.

Att det kallas på en vid namn kan tyda på att man kommer att umgås med dåliga människor.

Om kallet kommer från högra sidan av en dal så kommer man få enorm makt.

Det kan också tyda på en lång resa.

[abu Taher]