Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Magi

Magi i en dröm kan tyda på skilsmässa, för Allah säger: ” Ändå lärde de sig av dessa två sådant med vilket de kunde skilja en man från hans hustru.”[Baqara:102]

[abu Taher]

Trollkarlar symboliserar falskt tal, lögn, fitnah/prövningar illasinnade människor samt fruktlösa och klandervärda handlingar.

En trollkarl är också en förrädisk fiende som smider onda planer.

Al-Kirmani sade:” att se sig förtrollad eller att någon utför magi på en tyder på prövningar och att någon smider onda planer mot en.” Är magikern en jinn är ondskan större.

En samling trollkarlar som planerar något symboliserar en grupp fiender man ska akta sig för.

[Khalil Shahin]