Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Lejon

Ett lejon symboliserar en dominerande man som tar makt.

[ibn Qayum]

Ett lejon kan symbolisera en stark dominerande fiende.

Den som ser sig bråka med ett lejon kommer konfrontera någon som tagit makt med våld och segern är till den som vinner kampen. Och ifall han ser sig rida på lejonet som är undergivet kommer han att vinna stor makt och besegra en tyrann.

Den som möter ett lejon eller ser det vid sig men inte blir fysisk med det kommer drabbas av rädsla från en tyrann, men inte skadas av honom.

Ser man sig fly från ett lejon utan att det jagar en så klarar man sig från något man fruktar.

Ser man sig äta lejonkött så kommer man att få rikedomar från en ledare och segra över sin fiende.

Ser man sig äta lejonhuvudet kommer man få enorm makt.

Likt så den som får från lejonets hår, ben och kroppsdelar kommer att få rikedomar/egendomar från en tyrann.

[ibn Qutaybah]

Ett rovdjur i en dröm symboliserar en tyrannisk och orättvis ledare som varken vän eller fiende kan lita på.

Det kan också symbolisera en fiende som med våld tar makt över ett folk.

Det sägs även kunna tyda på dödsängeln.

Att se sig släppa lös ett rovdjur mot ett folk symboliserar att verbalt angripa dem med ett ont tal.

Att se ett lejon samtidigt som det inte ser dig tyder på att du kommer skonas från en fiende.

Ser man ett rovdjur samtidigt som det inte ser dig och flyr undan det, symboliserar det att man kommer att skonas från vad man fruktar och sedan tilldelas makt och kunskap.

Ser man sig rida på ett rovdjur i ett tillstånd av rädsla tyder det på att man kommer att hamna i ett problem och att man gett sig in i något man inte kan ta sig ur.

Är man inte rädd tyder det på att man kommer att dominera en fiende.

Att ligga ner med ett rovdjur utan rädsla symboliserar att bli trygg/säker från en fiende.

Att se sig äta lejonets huvud tyder på att man kommer att få ett livslångt styre.

Att se sig valla ett lejon tyder på att man kommer att bli nära som en broder till en tyrann.

Ser man jorden öppna sig / spricka och att det kommer rovdjur ur den, tyder det på en förtryckande ledare som kommer att komma och ta makten.

Ser man en lejonunge i sitt hem och ens fru är gravid kommer man få en son.

Ser man ett lejon vara sällskapligt och fjäska för en symboliserar det att man kommer att utföra verk som väcker folks förundran och dominera en fiende.

Lejonets ryt symboliserar en varning/skrämsel från en ledare eller från Allah.

Att se ett lejon gå in i ett hus där någon är sjuk tyder på att folk kommer vara rädda för att han ska dö.

[abu Taher]