Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Katt

En katt kan symbolisera en tjuv.

Att se sig bråka med en katt eller att bli riven av den tyder på en plötslig sjukdom som kommer att drabba en, blir man dessutom biten av katten tyder det på att ens sjukdom blir långvarig.

Ibn Sirin sade ” Det är ett helt års sjukdom.”

[ibn Qutaybah]

En katt kan symbolisera tjänstefolk eller slavar.

[ibn al-Qayim]

En katt kan symbolisera olika saker, det kan tyda på bekymmer, tvist eller sorg.

Abu S’aid al- Wa’idh sade” Det finns skilda åsikter kring vad katter tyder på, vissa säger att dem symboliserar tjänstefolk och väktare, andra säger att en honkatt

symboliserar en kvinna som förråder och sviker.”

Al-Kirmani sade: ” Den som ser sig döda en katt kommer sätta dit en tjuv.

Kattens kött symboliserar den kriminelles tillgångar och stöldgods.

Att se sig bråka med en katt och att den river en symboliserar att man kommer

att drabbas av en långgående sjukdom som man till slut tillfrisknar från.

[Khalil Shahin]