Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

En apa kan tyda på en besegrad fiende som förlorat sina välsignelser.

Att se sig äta en apa symboliserar enorma bekymmer.

Att få en apa symboliserar att besegras av en fiende.

Att se sig bråka med en apa och segra symboliserar att drabbas av en sjukdom som man kommer att tillfriskna från, förlorar man mot den så kommer man inte bli frisk.

[ibn Qutaybah]

En apa kan tyda på många saker, den kan symbolisera en besegrad fiende som besitter egenskaper av förräderi, svek och lösaktighet.

Att se sig rida på en apa symboliserar att besegra sin fiende.

Att se sig bråka med en apa och segra symboliserar att drabbas av en sjukdom som man kommer att tillfriskna från, förlorar man mot den så kommer man inte bli frisk, eller man kommer att få en kronisk defekt på någon av sina kroppsdelar.

Abu Sa’id al-Wa’idh sade: “En apa symboliserar en man som gör stora synder.”

Al-Kirmani sade: ” En apa symboliserar en person som är otacksam jämtemot Allahs gåvor.

Att äta apa symboliserar sjukdom.

[Khalil Shahin]