Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Trädgårdar och grönska

Att ta från en halmbal eller se den tas in i ens hem symboliserar stora rikedomar. En man kom till ibn Sirin och berättade att han i drömmen sett ibn Hubayrah med två åsnor lastade med halmbalar, då sade ibn Sirin ” inte trodde jag att ibn Hubayrah ...

Taggar är en skuld. Ett träd med taggar är en person som är komplicerad och svår att handskas med. [ibn Qutaybah] Taggar symboliserar en komplicerad och hård person. Det sägs också symbolisera en skuld. Att se sig skadas av taggar tyder på att man ...

En trädgård symboliserar gärningar och att den brinner upp betyder att ens gärningar går om intet. [Ibnul Qayum] En trädgård kan symbolisera en kvinna, trädgårdens frukter hennes barn, trädgårdens bredd är längden på hennes liv. Trädens tjocklek s...