Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Tagg

Taggar är en skuld. Ett träd med taggar är en person som är komplicerad och svår att handskas med.

[ibn Qutaybah]

Taggar symboliserar en komplicerad och hård person. Det sägs också symbolisera en skuld. Att se sig skadas av taggar tyder på att man kommer falla in i fitnah/prövningar och oönskade händelser. Att se sig släpas fram på en tagg symboliserar att man förhalar att betala sina skulder. Att se sig äta taggar eller spik tyder på att lägga band på sin ilska.

Taggar sägs även symbolisera ignoranta personer utan tro eller status i detta liv som begår otukt.

[abu Taher]