Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Halmbal

Att ta från en halmbal eller se den tas in i ens hem symboliserar stora rikedomar.

En man kom till ibn Sirin och berättade att han i drömmen sett ibn Hubayrah med två åsnor lastade med halmbalar, då sade ibn Sirin ” inte trodde jag att ibn Hubayrah skulle få så mycket pengar”.

[ibn Qutaybah]