Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Zamzam

Den som ser sig dricka av Zamzam kommer att få fromhet, godhet samt få

sina mål och önskningar förverkligade. Baserat på Profetens [salalahu aleyhi wa salam]uttalande ” Zamzam är vad den dricks för”.

[abu Taher]