Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Zakat och sadaqa

Zakat symboliserar tillökning och mångdubbling för den som har betalat det. Allah säger:
”Men det ni ger till de behövande för att vinna Allahs välbehag [välsignar Han] med en mångdubbel belöning.” [Rom:39]

Att se sig betala zakat al-Fitr symboliserar att betala tillbaka sina skulder på den överenskomna tiden, det kan också tyda på att man under kommande år skyddas från sjukdomar.
Det kan även tyda på att man kommer att prisa Allah mycket.

Att skänka sadaqa i drömmen tyder på att motgångar och svåra prövningar kommer att avlägsnas samt att ens synder raderas.

Sadaqa tyder också på tasbeh/att lovprisa Allah, att besöka begravningsplatser och att göra goda gärningar.

Att se sig tigga/be en person om något och sedan få det tyder på kunskap man kommer lära sig från den man frågat.
Är den man frågar en handelsman tyder det på att man kommer att anställa en ny person.

[abu Taher]

Zakat kan tyda på många olika saker, ett glädjande budskap, något positivt, barakah, framgång, tillfrisknande, att återbetala en skuld, att något svårt blir enkelt, att uppnå ett mål, bli av med sorg och bekymmer, övervinna en fiende eller tillökning av pengar och egendom.

Sadaqa har också olika innebörder.
Är den som ser sig ge sadaqa lärd, tyder det på att folk kommer lära sig av honom, är han i en maktposition kommer hans makt att öka, är han en affärsman kommer hans tillgångar öka eller så symboliserar det vinsterna folk får från honom.
Al- Kirmani sade:” Att se sig ge sadaqa symboliserar att tryggas från fasa och befrias från motgångar.”
Jabir al-Maghribi sade: “Att se sig ge sadaqa tyder för den sjuke på att han kommer tillfriskna, för den bekymrade att han kommer han bli av med sina problem, för den i fångenskap att han kommer befrias, för den onde/syndige att han kommer han vända sig till Allah i ånger och förbättra sitt tillstånd, är han icke-troende kommer han bli muslim.”

Sadaqa tolkas alltid positivt och tyder på lycka och framgång i både detta och kommande liv.
Att se sig dela ut sadaqa kan även tyda på ens pengar och egendom kommer välsignas och att man kommer att ges syndaförlåtelse.
[Khalil Shahin]