Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Vitlök

Vitlök i en dröm symboliserar haram-pengar, eller så kan det tyda på vulgärt tal.

En person som har vitlök kan tyda på en person som bytt ut något bättre mot något sämre.

Att se sig äta vitlök kan också tyda på att ångra sig från otukt.

[Abu Taher]

Vitlök är bekymmer och sorg.

[ibn Qutaybah]