Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Rökelse

Rökelse symboliserar pengar man kommer att få från en person med hög status. Det tyder också på ett gott liv och gott rykte, det kan också tyda på en förträfflig samlevnad.

[Khalil Shahin]