Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Prutta

Att se sig släppa vind med ljud tyder på att man offentligt kommer tala fult och föraktfullt, vilket man senare kommer att skämmas över. Om inget ljud hörs då man släpper vind tyder det på något dåligt man säger som inte får spridning men som man ändå skäms över.

[abu Taher]