Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Nål

En nål kan symbolisera att försöka slingra sig, en nytta eller en flicka.

En nål kan också tyda på att något splittrat förenas.

Den som ser sig äta nålar kommer att få hemligheter avslöjade till någon som

kan skada honom.

Att föra in en tråd i ett nålsöga symboliserar att man kommer gifta sig.

[abu Tayib]